Kultūrkapitāla fonds izsludinājis mērķprogrammu konkursus

Iesniegšana – līdz 23.11.2018. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 20.11.2018. (pasta zīmogs)). Konkursa rezultāti – pēc 21.12.2018.

Kontaktinformācija: projektu kuratore Jana Vērdiņa, tālrunis 67509944, 29144379; e-pasts: jana@kkf.lv

Nolikums

“Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos”

Mērķprogrammas mērķis ir finansēt reģionālu kultūras institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes un/vai izstādes, un/vai filmu skates; izglītības programmas, meistarklases un/vai rezidenču programmas; un/vai festivālus.
Iesniegšana – līdz 23.11.2018. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 20.11.2018. (pasta zīmogs)). Konkursa rezultāti – pēc 21.12.2018.

Kontaktinformācija: projektu kuratore Gita Krātiņa, tālrunis 67503897,  e-pasts: gita@kkf.lv

Nolikums

“Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts”

Konkursu rezultāti – pēc 21.12.2018.