Līdzjūtība

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome un Latgales plānošanas reģiona administrācija izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, piederīgajiem un draugiem, no Terēzes Brokas uz mūžu atvadoties.

Terēze Broka, daudziem pazīstama kā Terēzija Broka dzimusi 1925.gada 30.septembrī Rēzeknes apriņķa Viļānu pagastā. Mācījusies Vītolu pamatskolā un Rēzeknes 1. vidusskolā, vēlāk iestājusies Rēzeknes mūzikas vidusskolā un Latvijas Valsts konservatorijā, kur apguvusi mūzikas teoriju un kordiriģēšanu. Pēc konservatorijas absolvēšanas sākusi strādāt Daugavpils mūzikas koledžā par Kordiriģēšanas nodaļas pedagoģi. Bijusi vairāku koru diriģente.

Terēzijas Brokas vadībā 1990. gada 26. un 27.maijā Daugavpilī notika Latgales novada dziesmu svētki. Viņa bija arī vairāku Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģente. Nopelniem bagātās mākslinieces Terēzijas Brokas profesionālais ieguldījums ir augstu novērtēts ar daudziem atzinības rakstiem un apbalvojumiem.

Izsakām pateicību par nozīmīgo devumu un Latgales kultūras vērtību popularizēšanu mūža garumā!