Ligitai Liepiņai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pasniegts atzinības raksts

Konferences 2. un 3. sesijā savā pieredzē dalījās biedrība “Cerību spārni”, biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, biedrība “Vecāki kopā”. Par rīcībām un risinājumiem dalījās Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Saldus novada pakalpojumu aģentūra “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane un Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Konferences noslēgumā notika apbalvošanas svinīgā ceremonija, kurā Daugavpils novada Sociālā dienesta Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītājai Ligitai Liepiņai tika pasniegts Atzinības raksts par darba ieguldījumu invalīdu problēmu risināšanā, īpašu uzsvaru pievēršot nieru transplantācijas biedrības darbības nepieciešamībai.

Latgales plānošanas reģions un tā Attīstības padome sveic L.Liepiņas kundzi ar apbalvojumu!

Informāciju sagatavojusi: Anna Jegorova, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja