Lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas

2019.gadā LOSP (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome) realizēs projektu “Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)” Mācību kursa programmā: ...

Latgales LUC semināri Daugavpilī un Rēzeknē “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

2018.gada 4.decembrī Daugavpilī un 6.decembrī Rēzeknē notiks seminārs uzņēmējiem un darba devējiem par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm un izmaiņām un tematiskajās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz ...

Rēzeknē un Daugavpilī notiks semināri uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām ...