Daugavpils komersantiem pieejama grantu programma “IMPULSS”

Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāta grantu programma “Impulss”  pamatlīdzekļu  un citu  aktīvu iegādei savas biznesa idejas  realizācijai. Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu, kā arī Daugavpilī deklarētas ...

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera aicina uz pasākumu: Digitalizācija kokapstrādē un mēbeļu rūpniecībā

Š.g. 10. maijā Rīgā viesosies uzņēmēju delegācija no Vācijas, kuras sastāvā būs risinājumu un iekārtu ražotāji kokrūpniecības nozarei, kā arī pārstāvji no Vācijas Iekārtu ražotāju asociācijas VDMA un Fraunhofer institūta. Vizītes mērķis ir iepazīstināt vācu ...

Daugavpils novads izsludina grantu konkursu topošo un jauno uzņēmēju projektiem

Daugavpils novada dome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem (Grantu konkursu). Konkursa uzvarētāji varēs saņemt līdz pat 4000 eiro sava projekta realizēšanai. Kopējais balvu fonds ir 8000 eiro. 2019. gadā paredzēts ...

LIAA Daugavpils biznesa inkubators aicina uz lekciju “Sagatavojies dalībai izstādē”

LIAA Daugavpils biznesa inkubators aicina uz lekciju “Sagatavojies dalībai izstādē”, kas notiks24.aprīlī no 17:00 līdz 19:30 (programma pielikumā). Lekcijā dalībnieki iegūs zināšanas par dalību izstādēs – kas jādara pirms, kas izstādes laikā, un kas pēc ...

Latgales reģiona mājražotāji un amatnieki plāno sadarbosies lai savu produkciju realizētu Rīgā

Latgales reģiona mājražotāji, amatnieki diskusijās ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru (LUC), reģiona pašvaldībām kā būtiskāko attīstību ierobežojošo apstākli min iespēju produkciju piedāvāt tirgos ar nozīmīgu pirktspējas līmeni. Kā viens no sasniedzamākajiem lielajiem tirgiem ...