Pašvaldību darbinieki piedalās apmācībās par personisko efektivitāti

2019. gada 24. aprīlī Krāslavas novada pašvaldībā noritēja apmācības “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās: stresa menedžments un personiskā efektivitāte” projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros. Apmācībās piedalījās dalībnieki no Daugavpils pilsētas, Aglonas, Ciblas, ...

VARAM reģionālais seminārs Rēzeknē par ES fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

Ceturtdien, 25.aprīlī, Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika VARAM reģionālais seminārs par ES fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai. Dati liecina, ka reģionālajā attīstībā ir aktuāli vairāki izaicinājumi. Iedzīvotāju skaits ...

LPR telpās notiks individuālās konsultācijas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas potenciālajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina Jūs uz reģionālajām individuālajām konsultācijām Latvijā.  Konsultācijas norisināsies 2019. gada 8. maijā Latgales plānošanas reģiona telpās. Šo individuālo konsultāciju mērķis ir sniegt atbildes uz potenciālo ...

Aicinām piedalīties apmācībās par stresa menedžmentu un personisko efektivitāti

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācībās “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās: stresa menedžments un personiskā efektivitāte”, kas norisināsies 2019. gada 24. aprīlī Krāslavas novada Izglītības pārvaldē (Skolas iela 7, Krāslava, ...

Aicina pieteikties semināram “Kultūras attīstības tendences Latgales reģionā: tradīcijas, jaunievedumi un sadarbība”

Riebiņu novada dome sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” kultūras iestāžu vadītājiem, speciālistiem un citiem interesentiem š.g. 9. maijā Riebiņu novada kultūras centrā (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads) rīko ...

Rēzeknē notiks reģionāls seminārs par ES fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

Dati liecina, ka reģionālajā attīstībā ir aktuāli vairāki izaicinājumi. Iedzīvotāju skaits samazinās visos reģionos, izņemot Pierīgas statistisko reģionu. Iedzīvotāju skaita samazinājums Latgales statistiskajā reģionā pēdējos desmit gados sasniedz 20%. Arvien aktuāla ir cilvēkresursu noturēšana un ...