Latvijas autoceļu uzturētājs pabeidzis ūdens atvades sistēmas sakārtošanas darbus 50 grants autoceļiem

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs viena no valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu prioritātēm ir ūdens atvades sistēmas sakārtošana grants autoceļiem. Šogad, rodot papildus brīvus finanšu līdzekļus, ārpus kārtas tika izvēlēti vēl 50 valsts grants autoceļu posmi ...

Latgales pašvaldību sociālās jomas speciālisti Rīgas reģionā paplašināja savu redzesloku

Lai paplašinātu Latgales pašvaldību speciālistu redzesloku par sociālo pakalpojumu klāsta dažādību un iespējām, Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija š.g. 28.-29.novembrī DI projekta ietvaros* esošajiem un potenciāliem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latgales reģionā, pašvaldību un nevalstisko organizāciju ...

Latgales LPR speciālisti piedalās Latgales reģiona klātienes DI informatīvā pasākumā

Otrdien, 13. novembrī Latgales plānošanas reģiona DI projekta speciālisti piedalījās LR Labklājības ministrijas komunikācijas kampaņas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam) “Cilvēks, nevis diagnoze” Latgales reģiona klātienes informatīvajā pasākumā, kas notika Daugavpilī, Daugavpils kultūras centrā “Vārpa”.  ...