Latgales reģiona jaunieši piedalīsies pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina uz tikšanos izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā 1.5 stundas garumā dalītos pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem. Lektoriem ...

Ziemeļlatgales pašvaldības piedāvā apskatīt dabas dārgumus

Jūnija izskaņā tika ziņots, ka Rugāju novada domē norisinājās Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas novadu pašvaldību kopprojekta “Iepazīsim, lai nosargātu” noslēguma un virtuālās Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācijas pasākums, kurā katra pašvaldība saņēma virtuālās realitātes brilles. ...

Rugāju novada pašvaldība nevēlas zaudēt saikni ar saviem emigrējušajiem iedzīvotājiem

5.jūnijā Rugāju novada dome uzņēma Latgales plānošanas reģiona pārstāvjus, lai kopīgi apspriestu reemigrantiem pieejamos pakalpojumus Rugāju pašvaldībā. Uz tikšanos ar Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku un Uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu bija ieradušies ...

Ziemeļlatgales novadi īstenos jaunu kopprojektu dabas vērtību iepazīšanai un saglabāšanai

2017.gadā veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts „ Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”.  Projektā uzstādītie vides instalāciju objekti ir kļuvuši par papildu tūristu piesaistes objektiem visiem pieciem – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un ...

Viļakā notikusi Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas pašvaldību pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās ar Latgales DI projekta vadības grupu

2017. gada 15. decembrī Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas pašvaldību pārstāvji, kā arī sociālo dienestu vadītāji, tostarp Balvu un Viļakas novada iedzīvotāji, tikās ar Latgales plānošanas reģiona DI projekta vadības grupas pārstāvēm  Ināru Krūtkrāmeli un Sarmīti Teivāni, ...

Ziemeļlatgales novadu vadītāji un sadarbības institūcijas diskutē par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā

19. septembrī Balvos Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā pulcējās Balvu, Viļakas un Rugāju novada vadītāji un sadarbības iestāžu – AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”, Latgales Uzņēmējdarbības centra (LUC), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles un ...