Realizēts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”

Riebiņu novada dome ir realizējusi projektu “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai“ Zivju fonda pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā ...

Preiļu pašvaldība izvēlas finansiāli lietderīgāko variantu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Preiļu novada domes 27. novembra sēdē deputāti izskatīja jautājumu par Preiļu novada pašvaldības plānoto infrastruktūras risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu – grupu dzīvokļu – izveidei. Deputāti nolēma mainīt iepriekš noteikto  jaunizveidojamā objekta atrašanās vietu un ...