Atzīstot deinstitucionalizācijas projekta unikalitāti, Daugavpils novada domi darba vizītē apmeklēja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs

Daugavpils novada domi darba vizītē apmeklēja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs, lai uzklausītu, kā DI projekts noris novadā un ar kādām problēmām tā īstenošanas gaitā saskaras pašvaldība. Lai arī pašvaldības Sociālais dienests atzīst deinstitucionalizācijas ...

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja piedalījās Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 36. plenārsēdē

No 1. līdz 4. aprīlim Strasbūrā norisinājās Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 36. plenārsesija, kuras tēma šoreiz bija – Pilsētu mēri demokrātijas sardzē. Plenārsesijā Latvijas pašvaldību delegāciju pārstāvēja Ināra Silicka, Kārsavas novada pašvaldības ...