Izsludina konkursu finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsludina atklātu konkursu, lai saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 24.pantu, sniegtu valsts finansiālu atbalstu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un neatliekamai restaurācijai. Konkursā prioritāti atbalstāma ir apdraudētā stāvoklī ...

Piesakies apmācībām Latgalē un saņem līdz 5000 EUR savas idejas realizācijai

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu valsts budžeta apakšprogrammas “Sabiedrības saliedētības pasākumi” ietvaros 2018.gada 16.novembrī Daugavpilī rīko projektu apmācības Latgales NVO pārstāvjiem. Apmācībās Eiropas līmeņa eksperta vadībā notiks diskusija par ...

Izsludināts konkurss: Latvijas skolas somas satura radīšana

Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludinājis konkursu: Latvijas skolas somas satura radīšana. Mērķprogrammas mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas projektu radīšanu, kas vērsti uz iniciatīvas „Latvijas skolas soma” mērķa (stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstīt kultūras izpratnes ...