CFLA pašvaldības aicina uz informatīviem semināriem deinstitucionalizācijas projektu kontekstā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un ...

Precizēts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

2019. gada sākumā Latgales plānošanas reģions (LPR) Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sekretariātā iesniedza LPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-20120.gadam grozījumus Nr.2, papildus informāciju par grozījumiem LPR DI plānā iesniedzot 21.martā. Elektroniskās procedūras veikšanas rezultātā, ...

LPR administrācijas un Labklājības ministrijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Daugavpili un Daugavpils novadu

Piektdien, 26. aprīlī Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas (DI) projekta un Labklājības ministrijas pārstāvji apmeklēja Daugavpils pilsētu un Daugavpils novadu, kur tikās ar abu pašvaldību atbildīgajām amatpersonām, Sociālo dienestu vadītājiem u.c. pašvaldību speciālistiem, lai diskutētu par ...

DI projektā izvērtētajiem bērniem rasta iespēja pieteikties kanisterapijas pakalpojumiem

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 24 izvērtētajiem novadā dzīvojošiem bērniem šovasar būs iespēja izmantot kanisterapijas pakalpojumus. Projektā katram bērnam ieplānotas 10 pamatnodarbības, kas ne biežāk kā divas reizes nedēļā notiks Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Šobrīd kanisterapijas pakalpojumus jau ...

Ievieš īpašu atbalstu skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai vasaras brīvlaikā

Turpmāk tiks īstenots īpašs atbalsts skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai vasaras brīvlaikā, paredz vadībā apstiprinātie grozījumi Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību. Līdz šim nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā ...

Labklājības ministre Ramona Petraviča vizītes laikā Rēzeknes novada pašvaldībā diskutē par nodarbinātības un sociālās jomas problēmām

Trešdien, 17. aprīlī, Rēzeknes novada domi apmeklēja Labklājības ministre Ramona Petraviča, ministres biroja vadītājs Ringolds Beinarovičs un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova. Tiekoties ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, izpilddirektoru ...